• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
مشخصات پرسنل


رزومه محققين

تاريخچه
بخش تحقيقات منابع طبيعي: استان هرمزگان با وسعت حدود 000/800/6 هكتار داراي بيش از 900 گونه گياهي است كه در عرصه منابع طبيعي استان پراكنده اند. شرايط اقليمي خاص باعث شده است كه پوشش گياهي خاصي نيز در استان پراكنش داشته باشد. استان هرمزگان در مركز ناحيه رويشي خليج و عماني واقع است و علاوه بر آن با داشتن 1100 كيلومتر مرز آبي پتانسيل بسيار بالايي از گياهان دريايي (جلبكها) در استان وجود دارد، جنگلهاي مانگرو با وسعت حدود 20 هزار هكتار از جنگلهاي كم نظير است، حضور حدود 300 گونه دارويي در استان نيز دال بر غناي پوشش گياهي استان مي باشد. از ديگر مواردي كه ضرورت تشكيل بخش منابع طبيعي را تاييد مي كند مي توان به وسعت 000/100/1 هكتار جنگل، 000/800/3 هكتار مرتع و 306/565/1 هكتار كوير و بيابان در استان اشاره كرد. بخش تحقيقات منابع طبيعي بر اساس مصوبه كميسيون شوراي عالي تحقيقات در سال 1373تشكيل و داراي پنج زير بخش تحقيقاتي است كه عبارتند از: : زير بخش تحقيقات جنگل : وظيفه اين زير بخش مطالعه و تحقيق در زمينه هاي جنگلكاري ، جنگلشناسي ، جنگلداري، بهره برداري و مديريت جنگل مي باشد. زير بخش تحقيقات مرتع : وظيفه اين زير بخش مطالعه و تحقيق در زمينه هاي مرتعداري ، اكولوژي مرتع، به زراعي و به نژادي گونه هاي مرتعي ، شيوه هاي بهره برداري و مديريت مرتع مي باشد. زير بخش تحقيقات گياهشناسي : هرباريوم وظيفه اين زير بخش تحقيق در باره رستني ها و آشنايي با سرشت و خصوصيات گياهان، تهيه نقشه پوشش گياهي ، ايجاد باغ گياهشناسي و احداث ميباشد زير بخش تحقيقات گياهشناسي : وظيفه اين زير بخش تحقيق در باره رستني ها و آشنايي با سرشت و خصوصيات گياهان، تهيه نقشه پوشش گياهي و ايجاد باغ گياهشناسي مي باشد زير بخش تحقيقات گياهان دارويي و محصولات فرعي : وظيفه اين زير بخش تحقيقات در زمينه شناسايي و تعيين پراكندگي گياهان دارويي، اسانس دار و معطر و همچنين شناسايي و تعيين پراكندگي گياهان مولد صمغ ، شيرابه ، كشت و اهلي كردن و پرورش آنها مي باشد. دستاوردهاي مهم : تهيه هرباريومي از نمونه هاي گياهي استان هرمزگان شامل بيش از 6000 نمونه گياهي مربوط به حدود 900 گونه گياهي استان ايجاد كلكسيوني از جلبكهاي دريايي سواحل جنوبي كشور و شناسايي بيش از 180 گونه جلبكي در سواحل جنوبي كشور تهيه نقشه پوشش گياهي استان هرمزگان بر روي شيت هاي 250000/1 مشخص شدن تقويم رويشي و زايشي درختان ارس در استان هرمزگان آماربرداري از رويشگاه هاي طبيعي مانگرو و اندازه گيري پارامتري رويشي و ادافيكي آنها در استان هرمزگان جمع آوري ، شناسايي و بوجاري بذور گونه هاي مهم جنگلي ، دارويي و مرتعي استان هرمزگان تهيه نقشه تيپ هاي عمده گياهي شورروي در استان هرمزگان تهيه مشخصات علمي و مصارف سنتي حدود 300 گونه دارويي استان هرمزگان احداث كلكسيون زنده از گياهان دارويي استان هرمزگان توليد نهال گونه هاي دارويي مورخوش و مورتلخ دراستان هرمزگان چاپ تعداد 35 مقاله تحقيقاتي در مجلات علمي پژوهشي

دستاوردها
- تهیه هرباریومی از نمونه های گیاهی استان هرمزگان با بیش از 8000 نمونه گیاهی مربوط به حدود 900 گونه گیاهی - تهیه مشخصات علمی و مصارف سنتی حدود 300 گونه دارویی استان - تهیه نقشه پوشش گیاهی استان در مقیاس 1/250000 - شناسایی 180 گونه جلبکی از سوحل و جزایر - مطالعه روشهی مختلف کشت و پرورش جلبک های اقتصادی - نگارش 6 جلد کتاب در رابطه با تیپ های گیاهی استان - نگارش دو فلور از خانواده های استبرق و گل ابریشم احداث کلکسیون زنده از گیاهان دارویی استان - تعیین ضریب برداشت 12 گونه مهم مرتعی استان - تعیین ارزش رجحالی 20 گونه مهم مرتعی استان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0